نکاتی بسیار مهم درباره بازی کودکان

موضوع: #کودک #بازی
✳️ بازی برای کودکان زمینه ساز رشد آنهاست. اما نکاتی بسیار مهم درباره بازی کودکان:

✴️مهم است بدانیم حداقل زمان بازی با کودک دو ساعت است. در غیر این صورت کودک ارضا نشده و این نیاز در وی به صورت عقده باقی میماند. پس اگر والدینی کودکشان را به پارک یا محلی برای بازی و تفریح بردند، تا قبل از این زمان او را محروم نکنند.
✴️بازی خانه سازی کودک را صاحب اختیار بار می آورد و به او می آموزد که باید ساخت!
✴️بازی ترکاندن باد کنک برای رفع عقده ها و رهایی از خجالتی بودن مفید است. به کودک میفهماند که بزرگترین چیزها ( مشکلات) هم به دستان تو میترکد ! میفهماند که عقده هایت را بترکان.
✴️خمیر بازی منعطف بودن را به طور غیرمستقیم به او می آموزد و به او می فهماند لج باز نباش و گاهی هم تو تغییر کن.
✴️تلفن بازی: بازی که در آن والدین با استفاده از دو عدد گوشی تلفن با کودکشان تلفنی صحبت میکنند، این بازی بهترین وسیله برای ارتباطی کردن و آموختن روابط عمومی و رفع خجالتی بودن است.
✴️دروغ ابزار بازی کودکان است ! چون خیال پرداز است و قدرت تصویر سازی بالایی دارد. این عیب کودک نیست. دقت شود !
✴️بازی برای پسران وسیله‌ای برای اثبات خود و برای دختران وسیله‌ای برای بودن با دیگران تعریف میشود.

موسسه ى زبان کیش تهرانسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.