عبارتهای مورد نیاز در مکالمه تلفنی

📚 پرکاربردترین عبارتهای مورد نیاز در مکالمه تلفنی عامیانه:

 
☎️Who’s calling please?
شما؟ / چه کسی زنگ زده؟

 

☎️Who’s speaking?
کی داره صحبت میکنه؟/ شما؟

 

☎️Who is it?
این کیه؟/ شما؟

 

☎️Whom am I speaking to?
با چه فردی دارم صحبت میکنم؟

 

☎️Hold on a minute
یه دقیقه صبر کنید

 

☎️Just a minute
یه لحظه/ یه دقیقه

 

☎️hold on
منتظر باشید

 

☎️hang on
منتظر باش/ صبر کن

 

☎️Wait a moment please
یک لحظه صبر کنید لطفا

 

☎️Sorry, Tom is not here
متاسفم تام اینجا نیست

 

☎️Tom is out at the moment
تام الان بیرون است

 

☎️Sorry, I didn’t catch that
ببخشید نگرفتم/ متوجه نشدم

 

☎️Say that again please?
دوباره بگید لطفا؟

 

☎️I can’t hear you very well.
من صدای شما رو خیلی خوب نمیشنوم.

 

☎️Sorry, this line is quite bad.
ببخشید، این خط خرابه.

 

☎️I’ll ask him to ring you when he gets back.
وقتی برگشت ازش میخوام که به شما زنگ بزنه.

 

☎️Could you tell Tom that I called please?
لطفا میشه به تام بگید که من زنگ زدم؟

 

☎️I’ll let Tom know that you rang.
به تام میگم که شما زنگ زدی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.