رزرو وقت تعیین سطح

اولین مرحله برای ثبت نام در موسسه زبان کیش تهرانسر، رزرو وقت تعیین سطح به صورت تلفنی یا حضوری می باشد. در این مرحله، روز و ساعت آزمون تعیین سطح خود را مشخص می کنید.

آزمون حضوری تعیین سطح

در مرحله دوم، با توجه به زمان رزرو خود، به موسسه مراجعه کرده و در آزمون تعیین سطح شرکت می کنید. این آزمون به صورت شفاهی بوده و جهت مشخص شدن سطح زبان شما می […]

ثبت نام در سطح مشخص شده

پس از مشخص شدن سطح زبان شما، ثبت نام قطعی شما صورت می پذیرد. در این مرحله، روز و ساعت کلاس شما مشخص شده و راهنمایی های لازم به شما ارائه می شود.

شروع روند آموزش

پس از ثبت نام قطعی، روند آموزش آغاز می شود. در طول دوره، با توجه به صلاحدید کارشناسان آموزش، ارزیابی های میان ترم و پایان ترم انجام می گیرد و زبان آموز به سطح بعدی […]