نکاتی بسیار مهم درباره بازی کودکان

موضوع: #کودک #بازی ✳️ بازی برای کودکان زمینه ساز رشد آنهاست. اما نکاتی بسیار مهم درباره بازی کودکان: ✴️مهم است بدانیم حداقل زمان بازی با کودک دو ساعت است. در غیر این صورت کودک ارضا […]

نشانه های کودک بیش فعال

موضوع: #بیش_فعالی #کودک مدت زمان مطالعه ۴۰ثانیه⏲ ✳️ آیا کودک من بیش فعاله یا شیطون؟ کودک “بیش ‌فعال‌” چه نوع رفتارهایی دارند؟ سندرم بیش‌فعالی، ‌اختلالی است که بیشتر وقت‌ها در اثر کمبود توجه در کودکان […]