دوره بزرگسالان

سیستم آموزشی موسسه کیش به گونه ای است که با به کار گیری چهار مهارت زبانی (Speaking – Listening – Reading – Writing ) سعی در کاربردی تر کردن زبان تدریس شده دارد، به همین دلیل زبان آموزان موسسه کیش سریعتر در مهارت گفتاری پیشرفت می نمایند. دوره ی بزرگسالان ویژه ی زبان آموزان بالای ۱۶ سال می باشد و کتاب آموزشی آن ویرایش چهارم New Headway است. کلیه دوره ها از مبتدی تا پیشرفته ادامه دارند و به صورت دو روز در هفته و سه روز در هفته برگزار می شوند.