چند عبارت و جمله مهم در انگلیسی

چند عبارت و جمله مهم در انگلیسی 🇺🇸🇬🇧
.
It is a pleasure to know you
شناختن شما باعث خوشوقتی است
.
I confess to my sins
من به گناهان خود اعتراف میکنم
.
They had gone before I came
آنهاقبل ازاینکه من بیایم رفته بودند
.
My legs hurt
پاهام درد میکنه
.
My right knee hurts
زانوی راستم دردمیکند/ صدمه دیده
.
Act your age
خجالت داره/توبزرگ شده ای/ به نسبت سن ات رفتار کن
.
After all
عاقبت/سرانجام
.
All and all put together
روی هم رفته
.
Are you bashful
آیا تو خجالتی هستی؟
.
Do I make you feel shy?
آیا کاری کردم که باعث شد خجالت بکشی؟
.
I really screwed up my relationship
من واقعا” گند زدم به رابطه مون
.
Let’s shoot some hoops on Friday
بیا جمعه بریم بسکتبال بازی کنیم
Shoot hoops (v.): To play basketball in a casual, informal way
.
I’m a little short on cash
پول مول یوخدییی ؛ کفگیر به ته دیگ خورده / اوضاع مالی ام خرابه
.
I have to split. See you tomorrow! Haaji
باس برم؛ فردا میبینمت حاجی
Split (v.): To leave
.
Geez! I was only kidding. Can’t you take a joke?
یا حضرت بیژن؛ من فقط شوخی کردم؛ نمیتونی شوخی رو تحمل کنی؟/ ظرفیت شوخی نداری؟؟
.
My fingers hurt, Because of typing too much
انگشتام به خاطر تایپ کردن زیاد درد میکنه
.

یک دیدگاه در “چند عبارت و جمله مهم در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.