رزرو وقت تعیین سطح

اولین مرحله برای ثبت نام در موسسه زبان کیش تهرانسر، رزرو وقت تعیین سطح به صورت تلفنی یا حضوری می باشد. در این مرحله، روز و ساعت آزمون تعیین سطح خود را مشخص می کنید.